Pre zabezpečenie Vašej prepravy Vás prosíme, aby ste formulár kompletne vyplnili. Po doručení Vašej požiadavky Vás budeme čoskoro kontaktovať e-mailom,sms správou alebo telefonicky.

* V zmysle zákona Zákona. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v online objednávkovom formulári spoločnosťou EUROPATRAVEL s.r.o. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely spracovania objednávky odoslanej vašej spoločnosti a pre spracovanie do databázy klientov spoločnosti. Súhlas je daný na dobu neurčitú je možné ho kedykoľvek písomne odvolať .