ONLINE OBJEDNÁVKA
S NAMI, VŽDY FÉROVA CENA!

ONLINE OBJEDNÁVKA PREPRAVY

Pre zabezpečenie Vašej prepravy Vás prosíme, aby ste formulár kompletne vyplnili! Doručenú objednávku Vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky.

BATOŽINU, BALÍKY BEZ DOPROVODU A ANI BICYKLE NEPREVÁŽAME!  
ODCHODY ZO SLOVENSKA A HOLANDSKA SÚ VŽDY V OBEDŇAJŠÍCH HODINÁCH!

* V zmysle zákona Zákona. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v online objednávkovom formulári spoločnosťou EUROPATRAVEL s.r.o. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely spracovania objednávky odoslanej vašej spoločnosti a pre spracovanie do databázy klientov spoločnosti. Súhlas je daný na dobu neurčitú je možné ho kedykoľvek písomne odvolať .