EUROPATRAVEL s.r.o. je medzinárodný prepravca, ktorý ponúka svojím zákazníkom predovšetkým prepravu zo Slovenska do Nemecka a Holandska. Spoločnosť je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti a koncesie číslo: OU-PO-OCDPK-2019/009015 na prepravu osôb podľa vyhlášky č.124 Ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave.